sardinas

isang araw pumunta sa tindahan ang isang amerikano at isang ilokano para bumili ng sardinas. sabi ng amerikano “Look at the moon”(lukatamon) kaya binuksan na ng ilokano yung sardinas.. sabi nanaman ng amerikano “See the moon”(sidamon) kaya kinain na ng Ilokano ang sardinas… at paguwi nila tinanong ng amerikano kung saan na yung sardinas