Vacuum Cleaner

Ako si Gregorio Magtangol, isang Mechanical Engineer sa Pilipinas.

Sa hirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, pati pag se-salesman ng vacuum cleaner ay pinasok ko na.

Minsan, pumunta ako sa isang bahay sa isang barangay. Kumatok ako sa pinto… Isang malaking misis ang nagbukas sa akin. Pero bago nakapagsalita ang babae, inunahan ko sya. mabilis akong  pumasok papunta sa sala nila para di na makatangi sa presentation ko.

Katulad ng utos ng boss ko, binuksan ko ang isang plastic bag ng  SM at ibinuhos lahat ng lamang tae ng kalabaw sa carpet. this was a technique taught to me In selling to get a massive and immediate attention from the buyer.

Sabi ko sa kanya w/ confidence: “Misis, pag di nalinis ng vacuum cleaner ko NGAYON ang mga tae sa carpet niyo, kakainin ko isa-isa yan!”, ang mayabang na sinambit ko.

“Gusto mo ng ketsup para diyan?”, tanong ng babae.

Sabi ko, “Bakit po?”

“Eh, kalilipat lang namin. wala pa kaming kuryente.”

7 thoughts on “Vacuum Cleaner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *