Science TriviA!!

Alam mo ba na ang buhok mo sa puwet ay karugtong ng pilik mata? Its true! subukanmong hilain mapapapikit ka! sigurado yan! Try mo!

2 thoughts on “Science TriviA!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *